Gör ett event

Dance For Love rörelsen växer genom lokalt initiativ

Grupper av smarta människor runt om i Skandinavien gör redan sina egna versioner av Dance For Love i sina städer. Det är doers, organisatörer och kommunikatörer som bryr sig om hur vi som medborgare skapar möten mellan oss och hur vi kan bidra till det samhälle vi vill se. Varje grupp gör Dance For Love på sitt sätt inom några gemensamma ramar. Med stöd och handledning från Föreningen Dance For Love International som även driver Stockholms gruppen.

I nuläget finns Dance For Love i Stockholm, Solna, Göteborg, Luleå och Tromsö i Norge. Tidigare har det även gjorts i Gävle och Århus i Danmark.

Uppstartsguide - Gör ditt eget event

Du behöver en grupp

Du behöver en grupp, du ska inte göra detta på egen hand. 3 till 7 personer som kompletterar varandra är perfekt. Dance For Love handlar om mångfald och berikande av olikheter.

När du vill starta en ny grupp så hjälper det att ha någon som kan design och kommunikation, någon med känsla för projektledning, någon som har koll på sociala frågor om mångfald, integration och anti-rascism. Optimalt ligger musik och dans alla varmt om hjärtat och ni har ett nätverk i er stad med musiker, dj’s, dansare, ljud tekniker m.m. En grupp med denna mix har vi märkt skapar fantastiska event.

För alla

Dance For Love är till för alla och kan arrangeras av vem som helst. Ung som gammal, rik som fattig, mörk som ljus, religiös som ateist. Så länge ni är privat personer, icke-vinstdrivande förening och är villiga att utforma eventet och upplevelsen enligt denna uppstartsguide. Ett Dance For Love event skall alltid marknadsföras offentligt och vara öppet för alla att delta gratis.

Observera att Dance For Love är ett öppet initiativ som kan anordnas av vem som helst, vilket innebär att mer än en event grupp kan finnas i en stad. Vänligen var öppna för detta och försök se möjligheter till samarbeten så att rörelsen kan spridas.

Tid och plats

Ett Dance For Love event ska vara ca 2 timmar långt. På en offentlig plats där så många som möjligt har tillgång till platsen. Helgdagar på dagtid har fungerat bäst.

Dance For Love skall ordnas ett torg eller i en park så att så många som möjligt har tillgång till platsen och att åskadare kan komma och att delta. Eventen är alkoholfri och uppmuntrar blandningen av gamla och unga såväl som barn och familjer. För att ha ett event med ljud system behövs det i sverige ett polistillstånd från tillståndsmyndigheten i din stad eller kommun.

Kontakta din lokala polismyndighet för mer information.

Musik och DJ:s

Musik kan spelas av DJ’s eller liveband, vi försöker oftast ha flera olika akter under ett event för att skapa mer mångfald i musik väg. Precis som att dem som arrangerar Dance For love gör det volontärt så brukar det också gälla musiker och Dj’s, men känn er fria att annordna det på ert sätt.

FÖR gemenskap, mångfald och jämställdhet

Det primära fokuset av ett event ska vara FÖR. Vi vill lyfta fram lösningar, hur vi kan umgås in samhället och hur vi kan skapa kulturella utbyten mellan grupper. Det är inte tillåtet att göra ett Dance For Love event med huvudsyfte att vara en anti-kampanj mot till exempel racism.

Dance For Love är ideellt

Dance For Love ska alltid hållas ideellt och vara gratis. Det betyder att det INTE är tillåtet att arrangera Dance For Love i huvudsyfte att marknadsföra ett specifikt företag eller en produkt.

Sponsorer och finansiering

Det vanligaste sättet att finansiera ett Dance For Love event är genom att söka stipendier eller bidrag och genom partnerskap som gör att det behövs väldigt lite pengar. Ex. på partnerskap är Kulturhuset Stockholm som bidragit med all ljud anläggning, teknik och el till Stockholm eventen.

Sponsring till en specifik händelse kan accepteras om de hålls på en rimlig nivå, med en tydlig koppling till Dance For Love och utan att ta över den allmänna representationen av, eller upplevelsen på, ett Dance For Love event. Om ni har några frågor om finansiering så kontakta oss!

Namngivning och marknadsföring

För att minimera förvirring, vänligen namnge din ditt event samt er sida. (inklusive namn på t.ex. Facebook-sida) Dance For Love + [namn på stad] T.ex "Dance For Love Luleå".

Vi rekommenderar er att starta en sida eller grupp på Facebook som samlar människor som är intresserade av Dance for Love i din stad. Något som också gör det lättare att bjuda in potentiella deltagare till varje specifik händelse.

Ni skall använda Dance For Love’s logotyp samt typsnittet Dinpro regular i er kommunikation. Klicka på länkarna för att ladda ner.

Ni skall även hänvisa till www.danceforlove.se i er skriftliga information på facebook och annan marknadsföring.

Dokumentation

Det bästa sättet att sprida Dance For Love och få det att växa är genom bra dokumentation. Vi tar gärna emot bilder, video från ert event och utklipp ifall ni varit i pressen. Skicka dem till oss här, hello@danceforlove.se

Övrigt

Föreningen Dance For Love International ansvarar inte för enskilda händelser i samband med lokalt arrangerade Dance For Love events.Klicka här för att skicka en ansökan