Om oss

Vad är Dance For Love?

Dance for Love är en folkfest på en offentlig plats. Under två timmar förvandlas en plats i staden till ett dansgolv där alla är välkomna. Dance For Loves koncept är enkelt. Ett dansgolv på en offentlig plats, med dansant musik från livemusiker och DJ’s för en bred publik. På dansgolvet finns det deltagare som har dansvana för att få igång deltagarna genom att dansa tillsammans med dem. Det finns en host som peppar delatagarna och en huvudtalare som belyser syftet med folkfesten - att fira mångfalden - och inspirerar publiken att interagera, njuta och uttrycka sina likheter och olikheter på en plats där alla behandlas som jämlikar. Genom en Dance For Love-folkfest skapas samhörighet och nya möten.

Så började det

Dance For Love föddes 2010, då under namnet "Dansa för kärlek, rösta för kärlek!" Det första eventet skedde i samband med riksdagsvalet 2010 på Sergels Torg i Stockholm. Grundarna, dansgruppen Arkeolog 8 var trötta på de främlingsfientliga tendenser som svepte genom Sverige och agerade genom det medel de kan bäst, dans och musik. Dance For love manifesterar på ett positivt sätt fördelarna i ett mångkulturellt samhälle genom en plattform för interkulturella möten och en fest för att fira mångfalden genom dans och musik.

Sedan 2010 har konceptet spridit sig och arrangerats av lokala grupper runt om i Skandinavien (Stockholm, Gävle, Göteborg, Tromsö, Århus, Luleå, Solna ...) mer än tio gånger. Sedan 2010 har höger extrema krafter växt runt om i Skandinavien, lyckligtvis har den anti-rasistiska rörelsen också blivit starkare. Dance For Love är ett komplement till andra anti-rasistiska organisationer genom att fokusera på vad som redan funkar och genom att visa på ett samhälle där kulturer och människor från alla livetsvägar möts. Dance For Love skapar med sina fester en framtid av stärkta band, förtroende mellan människor och samhällgrupper samt ger nya vinklar på debatten om mångfald.

Om Föreningen

Dance For Love International är en ideell, icke vinstdrivande, religiöst och partipolitiskt obunden organisation där alla jobbar utan ersättning. Föreningen har sitt säte i Stockholm och lokala grupper i Tromsö, Luleå, Göteborg, Solna och Stockholm som arrangerar folkfester I respektive stad.

Mission

Fira mångfald, gemenskap och jämställdhet genom kulturevenemang, kampanjer och aktioner.

Syfte

I ett segregerat samhälle med en växande rasism erbjuder Dance for Love en plattform för gemenskap där vi tillsammans kan göra våra röster hörda och visar på styrkan i olikheter och mångfald. Vi dansar tillsammans för att lära oss av varandra, möta nya människor och för att visa att vi står upp mot segregation och diskriminering! Dance for Love är ett politiskt evenemang som vill uppmuntra diskussion kring integration och mångfald. Dance For Love är byggt på ett social konstruktivism perspektiv och positiva metoder för att betona de positiva aspekterna av ett mångkulturellt samhälle, stärka förtroendet mellan människor och grupper och hitta lösningar för en hållbar värld. På initiativ av passionerade lokala grupper sprids konceptet, syftet och värderingar och skapar en skandinavisk rörelse.

Värderingar

Mångfald
Kultur
Deltagande
Tillit
Glädje
Lärande